نرگس
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱۱/٢۳  

دنبال واژه ها نيستم

نگاه كن

همين گلهاي نرگس روي ميز

به اندازه هزار باغ پر از سيب

از تو حرف ميزنند!

كاش ميشد، حتي براي لحظه اي

يك شاخه نرگس باشم

به همان طراوت و پاكي

و تو را

بدون هيچ واژه اي

فرياد كنم