استغاثه
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٠  

این ها ، بعد از قرنها ننوشتن، جاری شدن قلبی است که آشفته مانده و راه نمی داند

من به این باغ کوچک ایمان دارم... به همین چند سیب باقی مانده از من، به همین چند جرعه ای که باقی مانده... به همین چند نفس ایمان دارم پدر

 

راه نشانم بده ، من بسیار آشفته ام 

 

 


کلمات کلیدی: درد ،کلمات کلیدی: سیب کوچک ،کلمات کلیدی: بازگشت ،کلمات کلیدی: انتظار