تشکر

شب از نیمه گذشته و خیال تو خواب را گرفته از من

نه اینکه ادعای عاشقی کنم، نه. حقارت من آنقدر زیاد است که حتی ادعایی چنین هم بر من حرام شده.

این خیال اینبار، از جنس آرزوهای شفاف قدیم نیست زیبای من

این خیال امشب از جنس شرمندگی و بیزاری از خویش است. از جنس اشک ؛ وقتی کسی که در حقش بسیار ناسپاسی کرده ای، فانوست می دهد و راه را می نمایاند به تو.

این خیال امشب از جنس ناباوری است، رد پاهایی اینچنین پررنگ از تو؟؟ اینچنین آشکارا بنده نوازی؟ اینچنین بزرگواری در حق پستی چون من؟؟؟؟

آنهم بعد از آنهمه راه که بیراهه شد؟

آمده ام فریاد بزنم ، های دوستان، همسایگان، بیگانگان، آشنایان.... به خدا رها نشده ایم ما.... به خدا که دستی هست که دستگیری می کند وقتی پرتگاهی نشسته باشد روبه روی قدمهای کورمال کورمال مان!

دلی هست که می لرزد برای غصه های مان، سکوتی است که درس می دهدمان، چشمی است که نگران حیرانی ماست...

صدایت کرده بودم

...." دلی که یاد تو می افتد، حتما نگاهش کرده ای، حتما صدایش زده ای، حتما دلتنگش شده ای .... دلت سوخته برای سیاهی اش، یاد روزهای شفافیش افتاده ای و صدایش کرده ای تا نوازشش کنی، تا اشکهایش را پاک کنی و برایش از امید بگویی. آخر تو مهربانی، مهربان من...."

 

 و پاسخت را دیدم... پاسخت را شنیدم، چشیدم....

 من فدای بزرگواری تو

نمی توانم چیز دیگری بنویسم

ترکیب زیبا ساختن هم بر نمی آید امشب از من

آمده ام فقط برای تشکر

همین

 

/ 63 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
...

به روز نمی کنی چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]

...

از عشق سخن گفتن و از عشق شنیدن / با مردم بی درد ندانی که چه درد است.... پس بنویس.همین واگویه های ساده و بی پیرایه عالمی داره به خدا...

...

شب های شعر خوانی من بی فروغ نیست / اما تو با چراغ بیا تا ببینیم... توی دیوونه بازیهای زمستونی من شریک نمی شی بانو؟

شیما

فانوست می دهد و راه را می نمایاند به تو بعضی وقتا درست اون زمان که حتی فکرشو نمی کنی نشانه های عجیبی زندگیتو زیرو رو می کنه

راستی باغبون تو مهمونات یه 3نقطه ای دیدم من راز این 3نقطه های کشنده رو میدونم بهش بگو انشا’ ا... میاد کسی که براش این 3نقطه هارو ژر میکنی غروب 5شنبه 3نقطه هاش با غروب جمعه کلی فرق داره ...

راستی باغبون تو مهمونات یه 3نقطه ای دیدم من راز این 3نقطه های کشنده رو میدونم بهش بگو انشا’ ا... میاد کسی که براش این 3نقطه هارو ژر میکنی غروب 5شنبه 3نقطه هاش با غروب جمعه کلی فرق داره ...

شب بیدار

عجب وقتی دعای ندبه میخونم به این بند که میرسم ... سخت است بر من که تک را ببینم ودیگران را نبینم .... اما حیف هنوز به روی پشت بام صابون دارم

بازم سلام باغبون عطر سیبات دیگه کمرنگ شده ...زمین نه آسمون جمکران تاب قدم هامو نداشت دلگیرم .... دلم یه سیب از جنس باغ شما میخواد.... دیری است که دلدار پیامی نفرستاد..... راستی بی همگان که آره ....تازگی ها بی او هم به سر می شود ....باغبون نوشتن این جانه... خیلی سخته .....یه سیب عاشق های آقا رو مهمون کن.....

علی کریمان

بسیار هم خوب ایشالا ارج و زحمات آن همه خوبی خود را گرفته باشید که البته دل صافتان گواه همین است